Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 11/3/2019 đến ngày 17/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Cập nhật: 20/03/2019

Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về: chính sách ưu đãi, thu hút bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc giải quyết hồ sơ thuê đất của Công ty Cổ phần Lam Sơn; việc cho thuê đất tại các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc ban hành bổ sung đơn giá bồi thường con vật nuôi thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển; tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 4 xã chưa về đích; đề nghị của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp TBS Sông Trà.