10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 615-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình như với quy mô đường cấp II đồng bằng đoạn từ Km9+76 đến Km42+607

Ban hành: 04/03/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Báo cáo số 265-BC/TU

Báo cáo tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 50-KL/TU

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 28/02/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 609-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; huyện Tiền Hải và huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 25/02/2019

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 608-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sau kỳ nghỉ Tết

Ban hành: 25/02/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Kế hoạch số 123-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-02-2019 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban hành: 25/02/2019

Lãnh đạo ký: PBT: Ngô Đông Hải

Tải file:

Công điện số 14-CĐ/TU

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ban hành: 23/02/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 263-BC/TU

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1606-CV/TU

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban hành: 31/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 120-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11--2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban hành: 30/01/2019

Lãnh đạo ký: Bí Thư: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: