Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
Số ký hiệu 21/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 11/12/2018
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Người ký Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
File đính kèm