Kế hoạch số 123-KH/TU
Số ký hiệu 123-KH/TU Ngày ban hành 25/02/2019
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 25/02/2019
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Ngô Đông Hải
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-02-2019 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
File đính kèm