Các tổ chức Đảng, đoàn thể

07/10/2014


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Địa chỉ: Số 02, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.606.172; Fax: 02273.831.194

 

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

 

Địa chỉ: Số 01, Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273831.098; Fax: 02273.831.262

 

 
 

  

Tòa án nhân dân

Địa chỉ: Số 08, Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.584

 

 
 

  

Viện kiểm sát nhân dân

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.337; Fax: 02273.833.611

 

 
 

  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Địa chỉ: Số 08, Phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.680; Fax: 02273.645.264

 

 
 

  

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

Địa chỉ: Số 126, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.247; Fax: 02273.831.247

 

Hội nông dân tỉnh

 

Địa chỉ: Số 08, đường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.643.648, Fax: 02273643.648

 

 
 

  

Liên đoàn lao động tỉnh

Địa chỉ: Số 17, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.397; Fax: 02273.845.011

 

 
 

  

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 15, Phố Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.283; Fax: 02273.835.588

Website: tinhdoanthaibinh.vn

 

 
 

  

Hội cựu chiến binh tỉnh

Địa chỉ: Số 142, Lê Lợi, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.833.450

 

 
 

  

Kho bạc Nhà nước

Địa chỉ: Số 134, Quang Trung, thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.840.380, Fax: 02273.840.380

 

 
 

  

Ngân hàng Nhà nước

Địa chỉ: Số 06, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.831.542; Fax: 02273.645.117

 

 
 

  

Cục thuế tỉnh

Địa chỉ: Số 136 Đường Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo,Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273).830.661. Fax:02273).830.661

Website: http://thaibinh.gdt.gov.vn

 

 
 

  

 Cục thống kê tỉnh

Địa chỉ: Số 80, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.731.920; Fax: 02273.741.966

 

 
 

  

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ: Số 07, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.735.442; Fax: 02273.736.119

 

 
 

  

Chi cục Hải quan Thái Bình

Địa chỉ: Đường Long Hưng, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.745.015; Fax: 02273.745.015

 

 
 

  

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Địa chỉ: Số 286, đường Trần Thánh Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: