Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Thông báo số 828/SKHĐT-XTĐT ngày 30/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/07/2018


Về việc thông báo về hành vi giả mạo tổ chức các khóa đào tạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ

12/10/2014


Các doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ

Các doanh nghiệp huyện Kiến Xương

12/10/2014


Các doanh nghiệp huyện Kiến Xương

Các tin đã đưa: