Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Công văn số 10/CV-TT ngày 20/08/2018 về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2018

22/08/2018


Công văn số 10/CV-TT ngày 20/08/2018 về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2018

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các gói thầu mua sắm tập trung đợt 1 tỉnh Thái Bình năm 2018

08/05/2018


Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các gói thầu mua sắm tập trung đợt 1 tỉnh Thái Bình năm 2018

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu người có công thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

28/12/2017


Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu người có công thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung vắcxin tiêm phòng các bệnh “đỏ” ở lợn và lở mồm long móng gia súc vụ Xuân – Hè năm 2017.

20/03/2017


Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung vắcxin tiêm phòng các bệnh “đỏ” ở lợn và lở mồm long móng gia súc vụ Xuân – Hè năm 2017.

Các tin đã đưa: