Chương trình XTTMQG 2018 - Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2018

11/10/2018


Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27/12/2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2018.

Chương trình XTTMQG 2017 - Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2017

26/09/2017


Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2017. Cụ thể như sau:

Thái Bình luôn là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

08/04/2017


(Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình)

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình

08/04/2017


Sáng ngày 08/4/2017, tại Khách sạn Dầu khí, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Mời doanh nghiệp tham gia chương trình XTTMQG 2016 - Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2016

03/10/2016


Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2016 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Bình tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2016.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: