Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Bình

26/08/2013


Giữa năm 1925, Nguyễn Ái Quốc lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), nhiều Thanh niên yêu nước của Thái Bình sang Quảng Châu và được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện. Kết thúc khóa học hai thanh niên ở Thái Bình là Nguyễn Công Thu và Nguyễn Danh Thọ về nước tiếp tục vận động được 5 thanh niên xuất dương đi Quảng Châu, gồm Nguyễn Danh Dới, Vũ Trọng, Nguyễn Tường Loan…

Chính quyền cấp xã

21/08/2013


Làng hay xã, gọi chung là Làng xã, là đơn vị hành chính cuối cùng trong hệ thống nhà nước cai trị thực dân. Nằm trong hệ thống chính quyền, các làng xã được nhà nước cấp “mộc triên” (triệu gỗ) trong đó ghi tên làng, do Lý trưởng làng xã giữ. Dưới cấp làng xã còn có nhiều nơi chia ra nhiều xóm, thôn, giáp, ngõ, trạm…ví dụ làng Cổ Quán thuộc Tổng Cổ Quán, phủ Tiên Hưng có 4 thôn Trung, Thượng Thôn, Lộ Thôn, Ngọc Phú nhưng đó không phải là một cấp chính quyền, trong hệ thống chính quyền Pháp. Những đơn vị nhỏ đó đều có người đứng đầu gọi là giáp trưởng, thôn trưởng, câu đương.vv… chủ yếu để lo liệu các công việc trong thôn, xóm.

Bộ máy cai trị của Thực dân Pháp (1890 -1945)

13/08/2013


Sau khi Triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng hoàn toàn vào ngày 6-6-1884, thực dân Pháp xúc tiến việc thiết lập cai trị toàn lãnh thổ Đông Dương. Năm 1887, Thống đốc Pháp ra sắc lệnh thành lập Liên bàn Đông Dương, tiến hành chia đặt lại các vùng lãnh thổ và thiết lập lại bộ máy cai trị.

Bộ máy chính quyền cấp phủ, huyện

13/08/2013


Từ năm 1899, các huyện được thành lập những đơn vị hành chính đọc lập với phủ. Mỗi một Phủ hoặc một huyện đều trở thành đơn vị tự trị, không phụ thuộc vào nhau về mặt hành chính cũng như về mặt tư pháp. Nhưng đều phụ thuộc vào Tuần phủ hoặc Tổng đốc và dưới quyền kiểm soát của Công sứ.

Thái Bình kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 -1975)

18/07/2013


Sau 10 năm (1954-1964), xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đầu năm 1965, Thái Bình thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị của cấp trên. Thái Bình đã chuyển từ thời bình sang thời chiến khẩn chương triển khai thế trận phòng không nhân dân. Trong tháng 2 và tháng 3-1965, toàn tỉnh đã có thêm 5.273 thanh niên gia nhập dân quân tự vệ, các huyện cấp tốc 200 tổ bắn máy bay, trang bị mỗi tổ từ 10 -15 súng trường, các trọng điểm có thêm trung liên, đại liên.

Chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến (1965-1975)

18/07/2013


Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Hồ Chủ Tịch, động viên cả nước lên đường chống Mỹ xâm lược, từ năm 1965 đến năm 1975, Thái Bình đã có 151,993 thanh niên nam nữ tòng quân (14.816 nam và 6.177 nữ), chiếm 10,94% dân số. Đặc biệt là ba năm cuối của cuộc khánh chiến (1973-1975), Thái Bình đã dốc hết sức tuyển quân chi viện cho chiến trường vượt chỉ tiêu trên giao.

Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (4/1972 -12/1972)

18/07/2013


Thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBHC tỉnh, thắng 1-1972, cơ quan quân sự tỉnh hoàn tất bổ xung kế hoạch và phương án tác chiến. Tháng 3 -1972, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

Đánh trả cuộc tiến công chiếm đóng và binh địch của thực dân Pháp, khôi phục, giữ vững cơ sở (1/1950 - 12/1951)

15/07/2013


Sau thất bại ở Việt Bắc (thu - đông 1947), chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” tìm diệt các cơ quan đầu não của thực dân Pháp hoàn toàn bị phá sản. Chúng buộc phải lui về đánh lâu dài “bình định”, củng cố mở rộng vùng chiến đóng nhằm âm mưu dùng người “Việt đánh người Việt”, lấy “chiến tranh nuôi chiến tranh”. Vì vậy, Thái Bình cũng là vùng đất còn tự do ở xung quanh vốn coi là trù phú nhất miền đồng bằng sông Hồng đã trở thành mục tiêu chính trong kế hoạch việc tấn công, chiếm đóng của Pháp.

Thái Bình cùng cả nước đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược (01/1952-7/1954)

15/07/2013


Trung tuần tháng 11-1951, Pháp mở cuộc hành quân Lo-tút (Lotust) đánh chiếm thị xã Hòa Bình nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ. Đây là thời cơ thuận lợi để chiến trang nhân dân ở những vùng sau lưng địch phát triển.

Thái Bình cùng với cả nước sẵn sàng bước vào kháng chiến chống Pháp (1/1947- 12/1949)

11/07/2013


Thực hiện dã tâm cướp nước ta một lần nữa, được đế quốc Anh và đế quốc Mỹ giúp sức, thực dân Pháp đã trắng trợn xé bỏ Hiệp định sơ bộ (06-3-1946) và phủ nhận cuộc đàm phản ở Phông-ten-bơ-lô (Pháp (06-7-1946). Ngày 21-11-1946, Pháp đánh chiếm Lạng Sơn, gây xung đột ở Hải Phòng. Ngày 18-12-1946, chúng nổ súng khiêu khích và đưa tối hậu thư đòi tước vũ khí của lực lượng vũ trang của ta ở Hà Nội.

Các tin đã đưa: