Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
21/09/2020
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 8h00): P-2.4 LĐUBND tỉnh LĐVP Đ/c Hùng
Thứ 2,
21/09/2020
Sáng + VP UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020.
Thứ 2,
21/09/2020
Sáng + Sở TNMT báo cáo phương án thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch dân cư không đủ điều kiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để tạo nguồn xử lý nợ xây dựng cơ bản.
Thứ 2,
21/09/2020
Chiều - Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thận
Thứ 3,
22/09/2020
Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 8h00). Tỉnh ủy LĐUBND tỉnh Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng
Thứ 3,
22/09/2020
Chiều - Dự HN Làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiền Hải (Từ 14h00). Tiền Hải Đ/c Thận
Thứ 4,
23/09/2020
Sáng - Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghe Sở KHĐT báo cáo giải quyết đề nghị của BVĐK tỉnh về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Khu khám điều trị chất lượng cao tại BVĐK tỉnh (Từ 8h00). P-3.3 LĐUBND tỉnh Đ/c T.Tuấn, Đ/c N.Tuấn Đ/c Minh, Hùng
Thứ 4,
23/09/2020
Sáng - Kiểm tra tiến độ GPMB dự án tuyến đường bộ ven biển (Từ 8h00). Huyện,TP Đ/c Hưng Đ/c Phúc
Thứ 4,
23/09/2020
Chiều - Nghe STNMT báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình khu nhà ở xã hội tổ 39, 40 phường Quang Trung, TP Thái Bình (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thận Đ/c Hà Đ/c Chinh
Thứ 5,
24/09/2020
Sáng - Nghe Sở KHĐT báo cáo giải quyết hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư DA của Công ty Hoàng Trọng, Công ty Hoàng Hải Hương (Từ 8h00). P-3.3 Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Minh
Thứ 5,
24/09/2020
Chiều - Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Từ 14h00). Tinh ủy LĐUBND tỉnh Đ/c T.Tuấn
Thứ 6,
25/09/2020
Sáng - Dự gặp mặt Đại biểu Cựu chiến binh tiêu biểu nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội thị đua yêu nước lần thứ VII (Từ 7h30). Thành phố Đ/c Thận
Thứ 6,
25/09/2020
Sáng - Họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển đất (8h00). P-3.3 Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông
Thứ 6,
25/09/2020
Chiều - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Tùng
Thứ 7,
26/09/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Thận Đ/c Hà Đ/c Đông
Chủ nhật,
27/09/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Thận Đ/c Hà Đ/c T.Anh