Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
29/06/2020
Sáng - Dự Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Xương, nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ 7h30). Kiến Xương Chủ tịch các PCT
Thứ 2,
29/06/2020
Chiều - Dự Hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Thận
Thứ 3,
30/06/2020
Sáng - Hội ý Thường trực Tỉnh uỷ (Từ 7h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 3,
30/06/2020
Sáng - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần (Từ 8h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng CV liên quan
Thứ 3,
30/06/2020
Sáng - Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần (Từ 8h30). Tỉnh ủy Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn
Thứ 3,
30/06/2020
Sáng - Dự HN cán bộ chủ chốt (Từ 9h45). Tỉnh ủy Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn
Thứ 3,
30/06/2020
Chiều - Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Từ 14h00). Tỉnh ủy Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn CV liên quan
Thứ 4,
01/07/2020
Sáng - Tiếp công dân định kỳ (Từ 8h00). Trụ sở TCD Đ/c Thăng Đ/c Chương Ban TCD
Thứ 4,
01/07/2020
Sáng - Dự HN điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020 (Từ 7h30). SGDĐT Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX)
Thứ 4,
01/07/2020
Sáng - Dự Lễ khánh thành công trình Đền thờ Liệt sỹ huyện Thái Thuỵ (Từ 7h30). Thái Thụy Đ/c Hưng
Thứ 4,
01/07/2020
Sáng - Dự họp trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT Quý II (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 4,
01/07/2020
Chiều - Dự hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 5,
02/07/2020
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương (Từ 8h00). P-2.4 Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng
Thứ 5,
02/07/2020
Sáng - Dự Đại hội Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh (Từ 7h30). TTTTTG Đ/c Thăng Đ/c Thanh
Thứ 5,
02/07/2020
Chiều - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương (Từ 14h00). P-2.4 Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn Đ/c Hùng
Thứ 6,
03/07/2020
Sáng - Sinh hoạt chi bộ định kỳ
Thứ 6,
03/07/2020
Sáng - Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 (Từ 8h00). Tỉnh ủy Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn
Thứ 6,
03/07/2020
Chiều - Họp giao ban Thường trực Tỉnh uỷ (Từ 14h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 6,
03/07/2020
Chiều - Họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX)
Thứ 6,
03/07/2020
Chiều - Nghe SGTVT báo cáo về khó khăn, vướng mắc tại trạm thu phí BOT 39B (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Hưng Đ/c N.Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 7,
04/07/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Lĩnh Đ/c N.Tuấn Đ/c Dung
Thứ 7,
04/07/2020
Sáng - Làm việc với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (Từ 8h00). P-2.4 Chủ tịch các PCT Đ/c T.Tuấn, Đ/c Thăng Đ/c Hùng, Tuấn (VX)
Chủ nhật,
05/07/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Lĩnh Đ/c N.Tuấn Đ/c Tuấn (VX)