Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
24/02/2020
Sáng - Dự họp Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân khóa XVI (Từ 7h30). TTHN tỉnh Chủ tịch, các PCT LĐVP Đ/c Tuấn (TH)
Thứ 2,
24/02/2020
Chiều - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Thăng Đ/c T.Tuấn Đ/c Tùng
Thứ 2,
24/02/2020
Chiều - Nghe Ban QLKKT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (Từ 14h00). BQLKKT Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 3,
25/02/2020
Sáng - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Thăng, Đ/c Hưng Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX)
Thứ 3,
25/02/2020
Sáng - Nghe BQLDANN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (Từ 8h00). Ban DANN Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt
Thứ 3,
25/02/2020
Chiều - Dự HN của TTTU làm việc với Tập đoàn Trường Thành - Việt Nam về dự án điện khí (Từ 15h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng Đ/c N.Tuấn
Thứ 4,
26/02/2020
Sáng - Dự HN của TTTU nghe báo cáo về phương án thiết kế kiến trúc công trình Bảo tàng tỉnh và phương án QH chi tiết Khu cơ quan hành chính tỉnh (Từ 7h30). Tỉnh ủy Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt, Oanh
Thứ 4,
26/02/2020
Chiều - Nghe STNMT và báo cáo giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Tiễn và một số công dân Tổ 31 phường lê Hồng Phong (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Thăng, Đ/c Thận Đ/c Chương, Đ/c T.Tuấn Đ/c Trỗi, Chinh
Thứ 5,
27/02/2020
Sáng - Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (Từ 7h30). SYT Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh
Thứ 5,
27/02/2020
Sáng - Nghe BQLKKT báo cáo đồ án quy hoạch phân khu KCN, đô thị, dịch vụ Liên Hà xã Thụy Hà, Thụy Liên, Thái Thụy (Từ 8h00). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 5,
27/02/2020
Chiều - Tiếp công dân định kỳ (Từ 14h00). Trụ sở TCD Đ/c Thăng Đ/c Chương Ban TCD
Thứ 5,
27/02/2020
Chiều - Dự HN quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận và HN về vấn đề liên quan đến đất đai tôn giáo khu vực miền Bắc (Từ 14h00). Hà Nội Đ/c Thận
Thứ 6,
28/02/2020
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Từ 7h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 6,
28/02/2020
Chiều - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 6,
28/02/2020
Chiều - Nghe UBND Quỳnh phụ báo cáo tiến độ GPMB Dự án Thaco (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh
Thứ 7,
29/02/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Giang Đ/c Hà Đ/c Huyền
Chủ nhật,
01/03/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Giang Đ/c Hà Đ/c Cương