Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
06/04/2020
Sáng - Đi cơ sở (Từ 8h00). Huyện, TP LĐUB LĐVP CV liên quan
Thứ 2,
06/04/2020
Chiều - Họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 (Từ 14h00). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh
Thứ 3,
07/04/2020
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến về “Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc” (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Huyền
Thứ 3,
07/04/2020
Sáng - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (Từ 8h00). Thành phố Đ/c Hưng Đ/c Tuấn (VX)
Thứ 3,
07/04/2020
Chiều - Dự hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ (Từ 13h30). P-2.4 Đ/c Thăng Đ/c T.Tuấn
Thứ 3,
07/04/2020
Chiều - Dự hội nghị trực tuyến giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng Quý I-2020 (Từ 14h00). P-2.4 Đ/c Thăng Đ/c Chương
Thứ 3,
07/04/2020
Chiều - Nghe STNMT báo cáo: về hình thức giao đất đã thu hồi của Công ty Neo neon tại KCN Gia Lễ; phương án sử dụng đất trước đây dự kiến thực hiện DA Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Micco (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh
Thứ 4,
08/04/2020
Sáng - Nghe STC báo cáo về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính Phủ (Từ 8h00). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông
Thứ 4,
08/04/2020
Chiều - Dự họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa (Từ 14h00) P-2.4 Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX)
Thứ 4,
08/04/2020
Chiều - Nghe STC báo cáo về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất dung dịch rửa tay nhanh của Trường Cao đẳng y tế (Từ 14h00). P-3.3 Đ/c Giang Đ/c N.Tuấn Đ/c Đông
Thứ 4,
08/04/2020
Chiều - Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 (Từ 14h00). Thái Thụy Đ/c Thận Đ/c Thanh
Thứ 5,
09/04/2020
Sáng - Đi cơ sở (Từ 8h00). Huyện, TP LĐUB LĐVP CV liên quan
Thứ 5,
09/04/2020
Chiều - Họp TT Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 với huyện, TP (Từ 14h00). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Thăng Đ/c Huỳnh
Thứ 6,
10/04/2020
Sáng - Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 8h00). Tỉnh ủy Đ/c Thăng
Thứ 6,
10/04/2020
Sáng - Dự họp Hội đồng thi tuyển kiến trức công trình Bảo tàng Thái Bình (Từ 8h00). P-2.4 Đ/c Thận Đ/c N.Tuấn Đ/c Việt
Thứ 6,
10/04/2020
Sáng - Nghe STNMT báo cáo giải quyết các đề nghị của UBND huyện Quỳnh Phụ liên quan đến Khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã AN Cầu, Quỳnh Phụ (Từ 9h00). P-2.4 Đ/c Thận Đ/c T.Tuấn Đ/c Chinh
Thứ 6,
10/04/2020
Chiều - Dự kiến họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Từ 13h30). Tỉnh ủy Đ/c Thăng, Đ/c Giang
Thứ 7,
11/04/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Thanh
Chủ nhật,
12/04/2020
Sáng - Trực cơ quan (cả ngày) Trụ sở UBND Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng Đ/c Tuấn (VX)