Sở Thông tin và Truyền thông

 

Số 9 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 0363.743.787; Fax: 0363.743.787