Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

14/02/2019


Ngày 12/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công điện khẩn số 12-CĐ/TU về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nôi dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm