Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn

20/02/2019


Ngày 18/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra Công điện số 02/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn.