Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Công điện về việc thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn

13/03/2019


Công điện số 59/CĐ-BCĐ ngày 12/3/2019 của BCĐ của tỉnh về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn Về việc thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm