Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

06/03/2019


Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 541 văn bản, ban hành 194 văn bản các loại (bao gồm: 01 Báo cáo, 03 Tờ trình, 04 Kế hoạch, 49 Quyết định, 105 Công văn...

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự: Hội nghị phối hợp triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của Quân khu 3; Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng; Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 cho lực lượng vũ trang tỉnh; Dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất của Bộ Quốc phòng; Chương trình gặp gỡ đầu năm 2019 với các đối tác Khu vực Châu Mỹ; Hội nghị khách hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình; Dự họp Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội, Hòa Bình; Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Họp: chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 541 văn bản, ban hành 194 văn bản các loại (bao gồm: 01 Báo cáo, 03 Tờ trình, 04 Kế hoạch, 49 Quyết định, 105 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:                      

- Báo cáo: tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

- Quyết định: cấp hóa chất dự trữ của tỉnh hỗ trợ phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi; thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại cầu Tân Đệ (Huyện Vũ Thư) và tại cầu Thái Hà (huyện Hưng Hà) dừng hoạt động chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời tại Bến Phà La Tiến (huyện Hưng Hà); thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Dự án Nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ Km26+700 đến Km31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp - dịch vụ; điều chỉnh, bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình…

- Kế hoạch: Phát động "Tuần vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Thái Bình"; chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019-2025…

- Tờ trình: thực hiện dự án đầu tư Khu Công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; đăng ký thi đua năm 2019…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị, Thông báo số 52-TB/TW của Ban bí thư; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ; Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ; Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính Phủ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 903/BCT-ĐB ngày 14/02/2019 của Bộ Công Thương; Công điện số 14-CĐ/TU ngày 23/02/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác