Công an tỉnh sơ kết công tác dân vận trong tình hình mới và phong trào xây dựng nông thôn mới

26/10/2018


Sáng 25/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn (2016-2020).

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng. Qua đó, công tác dân vận trong lực lượng công an từng bước được đổi mới cả nội dung và hình thức, phương thức lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân. Hệ thống tổ chức công tác dân vận của các đảng bộ, chi bộ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ được củng cố, kiện toàn; vai trò, vị trí công tác dân vận ngày càng được khẳng định và nâng cao góp phần quan trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống tội phạm đạt kết quả cao, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các mặt công tác. 2 năm qua (2016-2018), lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ vậy, tình hình khiếu kiện giảm, không để xảy ra điểm "nóng” về an ninh trật tự;  không để hình thành các tổ chức đối lập chính trị. Kiềm chế và giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số; đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm về pháo, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của lực lượng Công an tỉnh trong  thời gian qua. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những giải pháp khắc phục nhằm tạo được chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng công an cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Phối hợp với các địa phương tập trung, chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, UBND tỉnh và Công an tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

Theo Baothaibinh.com.vn