Sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

09/01/2019


Chiều 08/01/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019. Đồng chí Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2018, các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động. Tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chương trình hành động của địa phương về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong năm, toàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hơn 2.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ, đội thanh niên xung kích, cựu chiến binh tự quản an toàn giao thông; Tổ chức gần 3 nghìn lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; thành lập trên 1 nghìn tổ, đội, câu lạc bộ khởi nghiệp và sản xuất kinh tế giỏi, giúp đỡ gia đình hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Bộ CHQS tỉnh, MTTTQ, LĐLĐ, Hội CCB hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 81 nhà nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng trị giá gần 2,6 tỷ đồng; phối hợp xét duyệt, báo cáo Quân khu gần 4,2 nghìn hồ sơ; Đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho gần 2,8 nghìn đối tượng với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng theo Quyết định 62, Quyết định 49 của Thủ tướng Chính Phủ.

Năm 2019, toàn tỉnh tập trung triển khai 8 nội dung phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bao gồm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức quần chúng và lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn; vận động xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức và địa phương phát động./.

Văn Dũng