Đảng ủy Quân khu 3 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2019

16/01/2019


Sáng ngày 15/01, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2019.

Dự chỉ đạo có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trị hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2018, Đảng ủy Quân khu 3 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo và nội địa; phối hợp với các lực lượng chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN bảo đảm chất lượng; xây dựng các thành phần thế trận trong KVPT tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc. Tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao các cấp đạt chất lượng tốt, an toàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đúng định hướng, kịp thời, hiệu quả; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Quân khu thống nhất đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo và nội địa, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quốc phòng địa phương; đầu tư kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT; chỉ đạo diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện, các sở, ngành, bảo đảm sát thực tế, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Quân khu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng tình nhất trí cao với chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng Đảng bộ năm 2019. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT. Tích cực, chủ động đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là hoạt đông “Bất tuân dân sự” của các phần tử cơ hội chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tinh giản cơ cấu tổ chức. Phối hợp với các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Văn Dũng (BCHQS tỉnh)