Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Thành phố triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018

27/10/2017


Sáng ngày 26/10, UBND thành phố triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018.

Vụ xuân năm 2018, thành phố phấn đấu gieo cấy 2.350ha, năng suất đạt 69 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt trên 16.215 tấn và 750ha cây màu xuân, tập trung ở các xã: Vũ Phúc, Vũ Chính, Vũ Lạc.

Để giành vụ xuân hè đạt hiệu quả, năng suất cao, thành phố chỉ đạo các địa phương căn cứ vào giống lúa, chân đất, phương thức gieo cấy và công thức luân canh bố trí thời vụ gieo cấy thích hợp bảo đảm cho lúa trỗ bông an toàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất, tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động lượng phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật cung ứng phục vụ xã viên, ra quân làm thủy lợi nội đồng, nạo vét hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng, thu vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy chủ động tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Nông dân xã Vũ Phúc chăm sóc rau màu.

Theo Baothaibinh.com.vn