Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Bám sát, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp

11/01/2018


Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Nông nghiệp diễn ra sáng ngày 9/1.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản năm 2017 vẫn đạt 25.783 tỷ đồng, tăng 2,48% so với năm 2016. 

Trong năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức lại sản xuất, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, bền vững; chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; một số mô hình sản xuất công nghệ cao được triển khai và đạt kết quả tích cực. Phong trào xây dựng cánh đồng lớn tiếp tục phát triển, tập trung, tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư, tạo ra nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bền vững, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Năm 2018, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng 2,7% so với năm 2017; giữ ổn định năng suất lúa; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 10% so với năm 2017.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; thực hiện nghiêm đề án sản xuất vụ xuân, hè năm 2018, quyết tâm giành thắng lợi vụ xuân, trong đó cần chú trọng công tác lấy nước, đổ ải, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt cần xây dựng kế hoạch chi tiết phòng trừ bệnh lùn sọc đen ở vụ xuân năm 2018. Ngành Nông nghiệp cần bám sát và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã ban hành; phân công cán bộ rà soát lại hiện trạng bãi bồi ven biển, ven sông. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, nghiêm túc, đồng bộ các tiêu chí; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch, phấn đấu bình quân toàn tỉnh đạt 80% trở lên; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng phát triển thủy lợi và phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Baothaibinh.com.vn