Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2017

11/01/2018


Chiều ngày 10/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thành phần, các website của các tổ chức chính trị, xã hội, hệ thống Bảng tin điện tử công cộng của tỉnh đã cập nhật kịp thời, toàn diện công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, Sở Thông tin và Truyên thông tổ chức công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; phối hợp với các cơ quan đơn vị, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiến hành xử lý gom bó cáp viễn thông bảo đảm an toàn giao thông, an toàn mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời thực hiện tổ chức giám sát việc triển khai hỗ trợ phát đầu thu truyền hình số mặt đất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm không có sự cố nghiêm trọng về mạng, an toàn, an ninh thông tin được bảo đảm. Năm 2017, Thái Bình là một trong hai tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành kết nối liên thông 4 cấp. Các hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông; Mạng diện rộng của tỉnh; Hệ thống thư điện tử; phần mềm Hành chính công hoạt động ổn định đã phát huy hiệu quả sử dụng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ đắc lực trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đã chú trọng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 2.060 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016, doanh thu nộp ngân sách ước đạt 100 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh chính xác tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện thành công ba đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Tăng cường quản lý các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, duy trì nâng cao chất lượng và phát triển mạnh các loại hình dịch vụ mới, phát triển viễn thông và internet trong xu thế hội tụ công nghệ thông tin và truyền thông; Tăng cường tập huấn, chuyển giao công nghệ giúp các cơ quan địa phương trong tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đưa công nghệ thông tin trở thành công cụ hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 1 tập thể  và 1 cá nhân của Sở Thông tin và Truyền thông có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Lan Anh