Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn II (đợt 2)

17/01/2018


Chiều ngày 16/1, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn II (đợt 2).

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn II (đợt 2). 

Theo đó, các xã, phường tập trung rà soát, lập danh sách hộ người có công đề nghị hỗ trợ nhà ở, bảo đảm đủ điều kiện, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tổ chức niêm yết công khai danh sách tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; hoàn thành trước ngày 23/02/2018. 

Mức hỗ trợ xây mới nhà ở cho gia đình người có công nằm trong diện được hỗ trợ là 40 triệu đồng/hộ, hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng/hộ. Triển khai xây dựng và thực hiện giải ngân theo quy định từ ngày 1/3 – 30/10/2018.

Theo Baothaibinh.com.vn