Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế ký giao ước thi đua năm 2018

15/03/2018


Chiều ngày 15/3, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018.

Khối các sở, ngành kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng khối thi đua nhấn mạnh: Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được giữa các đơn vị trong Khối; năm 2018, khối thi đua các sở ngành kinh tế tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua của các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh được giao và những chỉ tiêu, nội dung thi đua năm 2018 do Khối đề ra. Các đơn vị thuộc Khối cần tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy các phong trào thi đua của các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Khối đã thảo luận, thống nhất một số nội dung về đăng ký thi đua, kế hoạch hoạt động năm 2018. Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

 

Đinh Anh