Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

27/04/2018


Sáng ngày 27/4/2018, Đảng ủy Sở Thông và Truyền thông (TT&TT) Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghi có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở TT&TT và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động của Sở.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến các nội dung tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến các nội dung về “xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Người bao gồm:phong cách tư duy phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt hàng ngày.

Hội nghị đã sơ kết đánh giá kết quả 02 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW nhằm kiểm điểm, đánh giá thực chất, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Khẳng định những mặt đã làm được, những tồn tại yếu kém cần khắc phục; xác định nhiệm vụ và giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW trong những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Khoái – Bí Thư Đảng ủy Sở TT&TT yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, thảo luận tiếp thu và lĩnh hội các nội dung được Báo cáo viên quán triệt tại Hội nghị; đăng ký cụ thể các nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả thực hiện “Đăng ký nêu gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cá nhân là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Hà Linh

Hà Linh