Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật

10/07/2018


Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 9/7, Ban chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật khóa IV nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ VI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn, cũng như những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao đóng góp nhất định của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã tập trung xây dựng được mạng lưới chuyên gia chuyên ngành với hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực ở trong tỉnh và trong cả nước. Thái Bình được đánh giá là một trong những tỉnh đầu tiên quan tâm triển khai sớm mặt công tác này nên đã chủ động tạo được nguồn lực hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển kinh tế- xã hội. Việc tôn vinh đội ngũ trí thức đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, kịp thời động viên, khích lệ họ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Toàn tỉnh đã có 1 công trình đạt giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2017, 4 công trình đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017). Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. Các hội thành viên tăng cường củng cố và phát triển tổ chức, tích cực phối hợp với Liên hiệp hội cũng như với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại: Hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội chưa sâu, chưa tạo được sự lan tỏa rộng rãi; công tác hậu kiểm còn nhiều hạn chế, thậm chí có lúc, có việc còn bị lãng quên. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn đời sống chưa thực sự phổ biến, hiệu quả mang lại chưa cao. Việc đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội thành viên cũng như của mỗi hội viên chưa chủ động, kịp thời. Sự phối kết hợp của Liên hiệp Hội với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh chưa tích cực, sáng tạo, đổi mới… 

Để khắc phục tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên hiệp Hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ dạo của tỉnh để chủ động tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển hoạt động khoa học và công nghệ. Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ, thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Tăng cường mối liên kết với các hội thành viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên, xây dựng hệ thống liên hiệp hội đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các cuộc thi, hội thi để thu hút ngày càng đông đảo đội ngũ trí thức cũng như mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đẩy mạnh sự phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương dưới nhiều hình thức, tạo sức mạnh tổng hợp từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hà Trần