Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Hội nghị phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực Internet và trò chơi điện tử công cộng

15/11/2018


Chiều ngày 14/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị phổ biến quy định pháp luật trong lĩnh vực Internet và trò chơi điện tử công cộng.

Đồng chí Đỗ Như Lâm - Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở TT&TT, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố; cùng gần 300 chủ hộ kinh doanh đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các nội dung chính của Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 27/08/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức đã thông tin về công tác quản lý nhà nước của tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh Internet,game online trong thời gian vừa qua. 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh có điều kiện hiểu rõ hơn các quy định của Nhà nước về dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm phát huy những lợi ích và hạn chế những mặt trái của dịch vụ internet tới đời sống xã hội. Kết thúc hội nghị tập huấn, các đại lý được Sở TT&TT cấp giấy chứng nhận tham gia tập huấn, đây là một trọng những điều kiện để cơ quan quản lý Nhà nước cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh.

 

Đỗ Anh