Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

28/02/2019


Chiều ngày 27/2, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo về nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; bố trí sắp xếp, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, thông tin khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hưng Hà; bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình; bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; bổ nhiệm chức vụ Chi Cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế. Thống nhất về việc điều động công chức từ cơ quan hành chính về đơn vị sự nghiệp và từ đơn vị sự nghiệp về làm công chức để bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình.

Tại cuộc họp, người được ứng cử chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm trước tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã đặt câu hỏi cho ứng viên về việc giải quyết tình trạng ngập lụt trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; thống nhất nhân sự để làm quy trình bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, thông tin khoa học công nghệ và đo lường thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thống nhất nhân sự bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hưng Hà; thống nhất nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; thống nhất nhân sự bổ nhiệm chức vụ Chi Cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế; thống nhất chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình.

Đồng chí cũng thống nhất về việc điều động công chức từ cơ quan hành chính về đơn vị sự nghiệp và từ đơn vị sự nghiệp về làm công chức để bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Theo baothaibinh.com.vn