Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

21/02/2019


Ngày 20/2/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

Nội dung Công điện như sau:

File đính kèm