Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

06/03/2019


Ngày 5/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và các nghị quyết: 02, 03, 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đại biểu là trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; trưởng phòng và tương đương thuộc các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; trưởng các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; trưởng bộ môn lý luận chính trị thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; trưởng, phó ban tuyên giáo, chánh văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch, HĐND, UBND, chánh văn phòng HĐND và UBND, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị, trưởng phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Buổi sáng, các đại biểu nghe đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 21/12/2018 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 21/12/2018 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nghị quyết số 02-NQ/TU là nghị quyết cụ thể hóa Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình nhằm tập trung xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm kinh tế của tỉnh là một trong 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Khu kinh tế Thái Bình có diện tích 30.583 ha gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế thuận lợi, nguồn năng lượng dồi dào, thuận lợi cho phát triển  kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực. 

Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là: Khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của khu vực ven biển để xây dựng phát triển Khu kinh tế theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, năng động, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh, bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; từng bước trở thành khu vực động lực, trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh và vùng Nam đồng bằng sông Hồng với các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại, có sức cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, kết hợp phát triển ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị ven biển phù hợp với tiềm năng, lợi thế của khu vực. Năm 2019 sẽ hoàn thành quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết một số khu chức năng trung tâm và xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi vào Khu kinh tế. Năm 2020 hoàn thành quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng; thu hút đầu tư xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng, hạ tầng đô thị có tính động lực và các dự án liên quan đến công tác tái định cư. Giai đoạn 2021- 2025 cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế bảo đảm tương đối đồng bộ và đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại; đến năm 2025 thu hút được 25 dự án với tổng mức đầu tư 500.000 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 30 - 40 nghìn lao động, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5 - 2 lần mức bình quân chung của tỉnh.

Nghị quyết đã đề ra 8 nhiệm vụ, 18 nhóm giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Về lý do ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Những năm qua, Thái Bình đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt được những kết quả toàn diện, trở thành điểm sáng trong cả nước . Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 237 xã (bằng 89,7% số xã) và 1 huyện đạt chuẩn NTM, vượt xa so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cuối năm 2016, Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 với yêu cầu đặt ra cho xã, huyện đạt chuẩn NTM cao hơn so với bộ tiêu chí cũ. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, đây là nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng, hoạch định chiến lược để Thái Bình hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh NTM. Nghị quyết được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới của Chính phủ; phù hợp với tất yếu khách quan hiện nay và thực tiễn đặt ra trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Thái Bình những năm tới. 

Mục tiêu cụ thể Nghị quyết đặt ra là: Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã, 2 huyện trở lên đạt chuẩn NTM; đến hết năm 2020 có 100% số huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, 1,5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; diện tích đất tập trung, tích tụ theo hình thức thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đạt 6% trở lên; diện tích đất có liên kết sản xuất, hợp đồng bao tiêu sản phẩm đạt 10% trở lên so với tổng diện tích đất canh tác; đến hết năm 2030 có 30 % số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM, có 10% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu… Nghị quyết đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Nghị quyết đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp chung và 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng nguồn lực; cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Buổi chiều, các đại biểu nghe đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đây là nghị quyết đặc biệt bởi không chỉ đơn thuần là hệ thống các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà còn chứa đựng trong đó nhiều giá trị đúc kết bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến hàng nghìn năm lịch sử về mảnh đất và con người Thái Bình. Mục tiêu của Nghị quyết là giáo dục, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm bảo tồn và làm sâu sắc hơn các giá trị truyền thống, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, kết tinh thành sức mạnh nội sinh to lớn, thành niềm tự hào, hành trang và động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, lao động, sản xuất, tạo lập sự nghiệp, xây dựng cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của quê hương. Với mục tiêu, ý nghĩa đặc biệt đó, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết rất cụ thể, bao quát nhiều lĩnh vực; Nghị quyết được phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tỉnh, con em Thái Bình ở trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Mục tiêu của Nghị quyết là sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai  thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung các nghị quyết đã được quán triệt, vận dụng hiệu quả từng nội dung cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của các nghị quyết cũng như chỉ đạo của tỉnh, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động trong tổ chức thực hiện. Các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc tổ chức đảng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kịp thời sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, triển khai thực hiện hiệu quả trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo Baothaibinh.com.vn