Ra mắt đội tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn

30/04/2017


Vừa qua, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (Thái Bình) tổ chức ra mắt đội tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn.

Trước đây do chưa có tổ chức nên các phương tiện của xã đều tự chủ, do vậy đã bị hạn chế việc thông tin liên lạc cũng như giúp đỡ nhau khi gặp nạn trên biển. Việc thành lập đội tự quản lần này nhằm giúp các thành viên của các phương tiện hoạt động có tổ chức, nền nếp hơn.

Đội tự quản tàu thuyền xã Thái Thượng (Thái Thụy) có 70 phương tiện/214 lao động, được chia làm 05 tổ khi đi vào hoạt động có nhiệm vụ: Vận động các ngư dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết gắn bó, thường xuyên trao đổi thông tin, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn, thiên tai, bão lũ và bảo vệ môi trường biển; hỗ trợ nhau trong sản xuất, chủ động nắm bắt thông tin vi phạm pháp luật của tàu thuyền nước ngoài, tình trạng tranh lấn ngư trường, trộm cắp trên các bến bãi; phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách.

Tại buổi ra mắt, nhiều các cơ quan, đoàn thể đã đến động viên ngư dân, trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng 70 áo phao giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

Trương Tiết Cương (Bộ đội Biên phòng tỉnh)