BĐBP Thái Bình quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

01/08/2017


Sáng 31/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho gần 200 cán bộ là cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trong BĐBP tỉnh; các đồng chí trợ lý chủ chốt, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan từ cấp tá trở lên.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thái Bình học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đây là những nội dung cơ bản nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP nắm vững, hiểu rõ nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động.

Sau hội nghị này, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc đơn vị mình.

Theo Baothaibinh.com.vn