Hỗ trợ ngư dân khai thác, sử dụng thiết bị liên lạc tầm xa HF

29/05/2018


Sáng 22/5/2018, tại trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Lân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V; Chi cục Thủy sản, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiền Hải tiến hành kiểm tra, rà soát và cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng cho gần 60 phương tiện có công suất từ 90 CV trở lên sử dụng thiết bị thông tin liên lạc tầm xa (HF) tại địa bàn huyện Tiền Hải.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa Lân hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định của pháp luật về việc cần thiết phải trang bị thông tin liên lạc tầm xa trên tàu cá.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình trang thiết bị thông tin liên lạc tầm xa trên tàu cá, tuyên truyền các quy định của pháp luật về việc cần thiết phải trang bị thông tin liên lạc tầm xa trên tàu cá của ngư dân trên địa bàn huyện Tiền Hải. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) trên phương tiện nghề cá; hướng dẫn thực hiện hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ chủ trì kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm và yêu cầu các tàu cá không có giấy phép sử dụng tần số VTĐ thực hiện các thủ tục cấp phép theo hướng dẫn; chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện nghề cá khi ra vào cửa sông, cửa lạch, hoặc đang hoạt động trên biển thuộc khu vực quản lý của Thái Bình tiến hành kết hợp kiểm tra giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ (đối với các phương tiện nghề cá phải trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa HF theo quy định).

Trước đó, tại huyện Thái Thụy các đơn vị đã phối hợp kiểm tra và rà soát được trên 100 phương tiện nghề cá có công suất trên 90 CV.

                                                                         

Văn Cương (Bộ đội Biên phòng tỉnh)