Tập huấn triển khai Đề án 281 giai đoạn 2016 – 2020

09/08/2016


Sáng ngày 9/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án 281 giai đoạn 2016 – 2020, nhân rộng các mô hình: gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT) tới cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Thái Bình đã thực hiện hiệu quả việc triển khai thí điểm các mô hình học tập theo Đề án 281 với 187 mô hình tại 8 huyện, thành phố, đơn vị. Để triển khai đại trà, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 70% GĐHT, 55% DHHT, 60% CĐHT và 60% ĐVHT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội nghị cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, gắn việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nắm vững hướng dẫn việc triển khai đại trà Đề án 281; tham mưu cho lãnh đạo triển khai các mô hình học tập phù hợp với thực tiễn đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất; các cấp hội khuyến học, ngành Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu để ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp triển khai, xây dựng Đề án và có những giải pháp phù hợp.

Khuyến học, khuyến tài góp phần thúc đẩy phong trào Hai tốt trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu về truyền thống hiếu học, quan niệm xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời; giới thiệu về tiêu chí, cách đánh giá điểm cho các mô hình học tập và một số văn bản liên quan tới việc triển khai đại trà Đề án đồng thời được hướng dẫn chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai Đề án 281 tại các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 – 2020.

Theo baothaibinh.com.vn

Các bài viết khác