Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình học tập và xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã” giai đoạn 2016 – 2020

07/06/2016


Vừa qua, tại trung tâm hội nghị Tỉnh, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình: Gia đình học tập – Dòng họ học tập – Cộng đồng học tập – Đơn vị học tập theo Đề án 281 của Chính phủ ra phạm vi toàn tỉnh và xây dựng điểm “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 130 cán bộ chủ chốt của Hội khuyến học và ngành GD – ĐT dự tập huấn.

Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

02/06/2016


Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Quyết định Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020

02/06/2016


Quyết định số 448 /QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về việc Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn Triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại công nhận các Danh hiệu học tập giai đoạn 2016 - 2020

02/06/2016


Ngày 24 tháng 12 năm 2015, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GS.TS Phạm Tất Dong đã ký Công văn số 504/KH-KHVN, về việc Hướng dẫn triển khai đại trà các mô hình học tập và đánh giá, xếp loại/công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp xã, cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương và “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016 -2020.

Bộ "Tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận "Gia đình học tập", "Dòng học tập học tập," Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập"

02/06/2016


Bộ "Tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận "Gia đình học tập", "Dòng học tập học tập," Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh triển khai Đề án 281 giai đoạn 2016 – 2020

27/05/2016


Chiều ngày 26/5, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh họp triển khai Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" (gọi tắt là Đề án 281) giai đoạn 2016 - 2020.

Thái Bình: Chỉ thị triển khai giai đoạn 2 Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

06/04/2016


Ngày 30/3/2016 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai giai đoạn 2 Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2020

27/02/2016


Trong hai ngày 25, 26/2, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2020 được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Khuyến học Thái Bình với phong trào “3 cần” trong nhiệm kỳ 2010 – 2015

24/02/2016


Nếu phong trào “3 mạnh” dành cho toàn hội thì phong trào “3 cần” dành riêng cho cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở, được cán bộ hội hăng hái hưởng ứng, say sưa phấn đấu và đã thực hiện tốt trong nhiều năm qua.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 89 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng xã hội học tập

21/01/2016


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng XHHT và của UBND tỉnh Thái Bình, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định 89 của thủ tướng Chính phủ và 1 năm triển khai Đề án xây dựng "Xây dựng XHHT tỉnh Thái Bình đến năm 2020".

Các tin đã đưa: