Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Thái Bình năm 2018

04/03/2019


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác