Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

18/02/2013


Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình. (Chi tiết xem tại file đính kèm)