Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

12/07/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/7/2018, cụ thể như sau:

UBND tỉnh họp với các doanh nghiệp Hội nước sạch tỉnh.

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: Việc hoàn thiện, trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Dự các hội nghị: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI; sơ kết công tác tín ngưỡng tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm An toàn giao thông quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018; trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Thanh tra; trực tuyến về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở. Dự: Hội nghị Đảng ủy Quân khu 3 phiên 6 tháng đầu năm 2018; phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương; khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng Đối tượng 3; hội thảo về nông nghiệp công nghệ cao; kỷ niệm 10 năm thành lập Báo điện tử VTC New. Họp: Chi bộ cơ quan thường kỳ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn kiểm tra liên ngành xăng dầu; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; với các doanh nghiệp Hội nước sạch tỉnh. Làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp về tiến độ thực hiện các công việc; với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiếp xã giao Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam. Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương ...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 530 văn bản, ban hành 232 văn bản các loại (bao gồm: 01 Công điện, 03 Báo cáo, 02 Kế hoạch, 09 Tờ trình, 73 Quyết định, 125 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Công điện: Về việc tập trung chỉ đạo phòng chống nắng nóng, bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2018.

- Báo cáo: Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2018 tại tỉnh Thái Bình; kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018; kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019.

- Kế hoạch: Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2020.

- Tờ trình: Phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A); xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy …

- Quyết định: Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2018; giải thể Trung tâm Dạy nghề thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình; thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Tòa phương đình 2, cải tạo nâng cấp sân lễ hội, nhà vệ sinh thuộc di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà; mở rộng và đổi tên Cụm công nghiệp An Ninh thành Cụm công nghiệp Quý Ninh, huyện Quỳnh Phụ; bổ sung kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí của các đối tượng tham gia kháng chiến cho ngân sách huyện, thành phố, năm 2018 …

- Các văn bản chỉ đạo: Triển khai thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ; thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện văn bản số 4464/BKHĐT-KTĐN ngày 29/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  thực hiện Công văn số 5043/BCT-XTTM ngày 26/6/2018 của Bộ Công Thương; triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 2/7/2018 của Tỉnh ủy Thái Bình; cung cấp thông tin, tài liệu về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tiến hành điều tra thu nhập bình quân đầu người hằng năm các huyện, thành phố; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khai thác cát, hàng lang bảo vệ công trình đường bộ ...

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.