Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 09-15/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

19/07/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 15/7/2018, cụ thể như sau:

UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ báo cáo phân tích, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự các hội nghị: Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Thái Bình; tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình huyện Quỳnh Phụ; sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông; sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 về kinh tế tập thể; tổng kết 10 năm thực hiện NQ Trung ương 7 khóa X huyện Thái Thụy. Dự: Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018. Họp: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Kiểm tra tình hình cấp nước sạch ở các huyện, thành phố; một số điểm xử lý rác thải tập trung tại Vũ Thư, Quỳnh Phụ; tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, việc xử lý rác thải, công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn giao thông ở một số địa phương ...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 546 văn bản, ban hành 147 văn bản các loại (bao gồm: 02 Kế hoạch, 03 Tờ trình, 42 Quyết định, 83 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Kế hoạch: Thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn 2018-2020; tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017).

- Tờ trình: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn nước ngoài cho chương trình giáo dục trung học giai đoạn 2 tại tỉnh Thái Bình; xin chủ trương đầu tư và cấp kinh phí xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp đê bối xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình; cấp kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 tỉnh Thái Bình.

- Quyết định: Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình; công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2018; phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất …

- Các văn bản chỉ đạo: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện Quyết định số 642/QĐ-BGTVVT ngày 30/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải; thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018; thực hiện Công văn số 5227/BCT-PC ngày 02/7/2018 của Bộ Công Thương; tổ chức niêm yết, công khai hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên và môi trường; triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 15/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.