Chỉ đạo phòng, chống ngập úng ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh

21/07/2018


Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chỉ đạo phòng, chống ngập úng ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trạm bơm Hậu Thượng (Đông Hưng)bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất vụ mùa.

Theo đó, để chủ động phòng, chống ngập, úng, bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa mới cấy, cây màu và đời sống dân sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương huy động lực lượng thu dọn trên các trục song, cống tiêu để khơi thông dòng chảy. Đồng thời phân công lực lượng tranh thủ tối đa thời gian mở các cống tiêu ngang để rút nước đệm nội đồng, tiêu thoát nước nhanh ở các vùng úng trũng, cục bộ; bằng mọi biện pháp triệt để tiêu nước khi có mưa lớn, gây ngập úng, bảo vệ an toàn cho diện tích và cây màu vụ Mùa năm 2018.

Địa phương nào không thực hiện nghiêm túc việc tiêu nước trên hệ thống kênh mương, mặt ruộng ra hệ thống sông trục để mưa lớn gây ngập úng thì lãnh đọa địa phương đó phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Khẩn trương thông báo đến các cấp chính quyền cơ sở, người dân và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ sở nuôi trồng thủy hải sản, chủ phương tiện vận tải thủy trên sông, ven sông biết thông tin về diễn biến mưa, lũ để có phương án bảo vệ tài sản, kho tàng và chủ động các biện pháp phòng, chống hoặc di chuyển ngay, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình phân công lực lượng thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước để tận dụng tối đa thời gian mở các cống tiêu nước tự chảy, kịp tời tiêu nước đệm nội đồng phòng chống ngập úng do mưa lớn.

Phối hợp với UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo tập trung lực lượng khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương nội đồng, các sông trục và bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các trục sông tiêu để tiêu nước đệm nội đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công lãnh đạo Sở và các bộ phận nghiệp vụ trực tiếp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và huy động cán bộ kỹ thuật chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình mưa, lũ, hướng dẫn các địa phương các biện pháp chống úng có hiệu quả.

Trần Nam

File đính kèm