Kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành

02/08/2018


Ngày 27/7/2018, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải báo cáo về việc xử lý vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải.

 Dự họp có đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Văn Xuyên, Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Phú.        

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải báo cáo, ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Giao Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải: Chỉ đạo các phòng ban và Ủy ban nhân dân xã Nam Phú thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ về các quy định của pháp luật, hưởng ứng, ủng hộ kế hoạch cưỡng chế xử lý các vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành.

Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện cưỡng chế xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành trong tháng 8 năm 2018; phê duyệt và công bố công khai Kế hoạch trước ngày 05/8/2018; Quản lý chặt chẽ diện tích đất đã được giải tỏa sau khi thực hiện xong việc cưỡng chế xử lý các vi phạm về sử dụng đất; Thực hiện thu hồi diện tích đất mà Ủy ban nhân dân huyện đã cho các hộ thuê tại Khu DV3 (Sau khi hết thời hạn theo hợp đồng).

Ủy ban nhân dân tỉnh phân công đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện xử lý các hành vi vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải.

                                                

Quang Minh