08 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

25/08/2018


Ngày 26/7/2018 Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1300/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Trong đó, tỉnh Thái Bình có 08 bà mẹ được truy tặng danh hiệu.

Để Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được diễn ra trang trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 3048/UBND-NC, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

            Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư và Tiền Hải: chủ trì báo cáo Thường trực huyện ủy phân công lãnh đạo đến trao tặng Bằng, Huy hiệu gia đình; chỉ đạo và phân công các phòng, ban chức năng của huyện với hợp với Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan liên quan chuyển tiền thưởng, chuyển Bằng, Huy hiệu về các xã để tổ chức trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cấp tiền thưởng cho đại diện thân nhân các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” về các xã chậm nhất ngày 17/8/2018. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã chuyển tiền thưởng cho đại diện thân nhân các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” chậm nhất ngày 28/8/2018.

Bố trí thời gian, địa điểm mời lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được phân công đến thăm, tặng quà và trạo tặng Bằng, Huy hiệu tại gia đình chậm nhất ngày 02/9/2018.

Sở Tài chính cấp kinh phí của các Bà mẹ về ngân sách cấp xã qua ngân sách cấp huyện chậm nhất ngày 24/8/2018.

Kho Bạc nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho Bạc nhà nước huyện thực hiện việc cấp kinh phí chậm nhất ngày 25/8/2018.

Ban Thi đua Khen thưởng – Sở Nội vụ chuẩn bị đầy đủ Bằng, Huy hiệu cấp cho huyện, thành phố trước ngày 24/8/2018, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại địa phương, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018).

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp tổ chức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ.

Quang Minh

Các bài viết khác