Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

28/08/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/8/2018, cụ thể như sau:

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. (Theo: baothaibinh.ocm.vn)

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong sử dụng quản lý công chức và bổ sung công chức còn thiếu trong các cơ quan hành chính; báo cáo giải quyết tồn tại, vướng mắc của: Dự án Khu đô thị phía Tây quốc lộ 10; Dự án bãi đỗ xe tĩnh của Công ty CP cấp nước Hoàng Diệu; phương án đấu giá quyền sử dụng đất, diện tích thu hồi đất của Công ty CPDVTM Y tế Thái Bình; Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả thanh tra Dự án Quảng trường Thái Bình; báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 44-KL/TTr của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Dự hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác đảm bảo an ninh trật tự, diễn đàn Kinh tế Việt Nam - chuyên đề thị trường vốn, tài chính; Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc; Hội nghị tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng và Chương trình việc làm xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2007 – 2017; Hội nghị về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh cấp huyện, xã. Dự các cuộc họp: giao ban Thường trực Tỉnh ủy; giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh, kết quả phòng chống và cơ chế chính sách hỗ trợ bệnh Lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018; hội đồng nghệ thuật xây dựng Tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Bến tượng A Sào. Tiếp và làm việc với công ty Conch Venture Holding Limmited ( HongKong) về đầu tư dự án nhà máy đốt rác thải phát điện tại tỉnh Thái Bình. Kiểm tra tuyến đường bộ ven biển; công trình tuyến đường nối vành đai 5 với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu La Tiến.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 520 văn bản, ban hành 221 văn bản các loại (bao gồm: 08 Báo cáo, 01 Kế hoạch, 03 Tờ trình, 62 Quyết định, 111 Công văn, …), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: đánh giá giữa kỳ 03 năm thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019; đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Thái Bình…

- Quyết định: thay đổi, bổ sung thành viên Ban quản lý Dự án" Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, tỉnh Thái bình; công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nội vụ tỉnh Thái Bình; cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Kiến Xương; kiện toàn Hội đồng thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; phê duyệt danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia khai thác dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng quảng trường Thái Bình xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông dân công trình tượng đài Bác Hồ với nông dân…

- Kế hoạch: xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

- Các văn bản chỉ đạo: thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ; thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch pháp triển các KCN tỉnh Thái Bình đến năm 2020; triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông; thực hiện Quyết định: số 1022/QĐ-TTg ngày 15/8/2018, số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018, số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững; thực hiện các Công văn số 2054/BXD-QLN ngày 17/8/2018 và số 1444/ BXD-QLN ngày 15/6/2018 của Bộ xây dựng; thực hiện Quyết định số 3282/QĐ-BNN-PCTT ngày 17/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; thực hiện Công văn số 6583/BCT-TCCB ngày 17/8/2018 của Bộ Công thương….

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác