Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8-2/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

04/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8 - 2/9/2018, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: Đề án quản lý vận hành khai thác công trình khu vực Quảng trường Thái Bình; Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; Quy hoạch Khu kinh tế, quy hoạch phân khu KCN- Đô thị TMDV Xuân Hải kinh tế và xây dựng NTM; tình hình GPMB đường Kỳ Đồng; báo cáo về sửa đổi bổ sung cơ chế nước sạch nông thôn; kế hoạch triển khai Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp tại Quỳnh Phụ; tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển; Dự án tuyến đường từ Thành phố đến đường tỉnh 453 (Đường 223 cũ). Dự: Lễ Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các liệt sỹ; Lễ vinh danh các vận động viên Thái Bình đạt Huy chương Vàng, Bạc tại ĐHTT Châu Á 2018; Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập liên ngành; Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình. Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW; Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 và QĐ 1508/QĐ-TTg; Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ cho CBQL cấp tỉnh, huyện. Dự các cuộc họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh, thống nhất tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/BLĐTBXH. Làm việc với: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND thành phố về QH chi tiết các dự án phát triển đô thị trọng điểm, UBND huyện Tiền Hải về QH Khu kinh tế và xây dựng NTM.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 588 văn bản, ban hành 191 văn bản các loại (bao gồm: 02 Báo cáo, 02 Kế hoạch, 03 Tờ trình, 55 Quyết định, 91 Công văn, …), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình…

- Quyết định: sáp nhập Ban quản lý di tích lịch sử, văn hóa huyện Hưng Hà vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hưng Hà; Kiện toàn BCĐ tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thay đổi thành viên Nhóm công tác liên ngành tham mưu thực hiện các dự án theo hình thức Hợp đồng xây dựng- Chuyển giao(BT), Hợp đồng xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT); thành lập BCĐ thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo…

- Kế hoạch: thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình; triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu chất nổ và công cụ hỗ trợ…

- Tờ trình: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái bình năm 2018; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy …

- Các văn bản chỉ đạo: thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018, số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ; thực hiện Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17/8/2018; Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ; thực hiện Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 9/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND…

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác