Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/9-23/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

26/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/9 - 23/9/2018, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2018; tiến độ thực hiện Dự án Tuyến đường bộ ven biển; việc xử lý, giải quyết việc xây dựng nông thôn mới tại các xã: Tân Bình, Phú Xuân (Thành phố); Thăng Long (huyện Đông Hưng) và Vũ Quý (huyện Kiến Xương). Dự: Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 5; Hội nghị tọa đàm về "Phát huy vai trò của MTTQ Việt nam các cấp trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới, thực trạng và giải pháp"; Hội nghị trực tuyến về tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất-kinh doanh giỏi; Hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh ASOCIO 2018; Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14. Dự Lễ Mit tinh hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"; Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình; Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Chi cục Hải quan Thái Bình.

Làm việc với: Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý khai thác tài nguyên và xử lý vi phạm về môi trường; Sở Y tế về công tác khám chữa bệnh, các dự án đầu tư và việc thực hiện NQ 18,19; Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh về quy hoạch Khu kinh tế. Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 602 văn bản, ban hành 173 văn bản các loại (bao gồm: 01 Kế hoạch, 01 Tờ trình, 61 Quyết định, 88 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Quyết định: sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế của 8 huyện, thành phố và chuyển về Sở Y tế quản lý; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố thành Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Bình; công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái bình; danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình; bổ sung thay thế thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của tỉnh Thái Bình; ban hành quy chế làm việc của Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức chỉ định chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình…

- Kế hoạch: thực hiện việc rà soát bổ sung định mức xây dựng đặc thù và dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Tờ trình: phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018.

- Các văn bản chỉ đạo: triển khai Nghị định của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018; thực hiện Công điện số 1275/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 8791/VPCP-QHQT ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19; thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; triển khai thực hiện Công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng …

 Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17/9 – 23/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác