Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 01/10-07/10/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

11/10/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 01/10-07/10/2018, cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm
Các bài viết khác