Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 29/10-04/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

07/11/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 29/10 - 04/11/2018, cụ thể như sau:

 

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: việc sử dụng đất của Công ty Neo Nion; kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự; Dự các Hội nghị: công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý; Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc Da cam tỉnh; tọa đàm với các tác giả của tỉnh được ghi trong sách vàng sáng tạo Việt Nam và tuyên truyền hội thi sáng tạo Khoa học Công nghệ Thái Bình lần thứ VIII; tổng kết 5 năm ngày pháp luật Việt Nam; hội thảo khoa học kỹ thuật về sản xuất lúa vụ Xuân 2019; thông báo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017. Dự Lễ khánh thành tổ hợp sản xuất và chế biến thịt lợn công nghệ quốc tế. Kiểm tra: hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Quỳnh Phụ; tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; hoạt động Công nghiệp - Thương mại tại các huyện, thành phố. Làm việc với Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương; UBND huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Thái Thụy về kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và xã nông thôn mới kiểu mẫu; thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Kiến Xương.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 563 văn bản, ban hành 227 văn bản các loại (bao gồm: 02 Báo cáo, 01 Kế hoạch, 04 Tờ trình, 89 Quyết định, 113 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: tổng kết 5 năm triển khai ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình….

- Quyết định: công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Thái Bình thực hiện theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí…

- Kế hoạch: tổ chức triển khai, thực hiện gian hàng của tỉnh tại Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về nông nghiệp nông dân, nông thôn tỉnh Thái Bình.

- Tờ trình: xin điều chuyển tài sản sau khi kết thúc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - khoản vay bổ sung; thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9872/VPCP-VI ngày 10/10/2018 của Văn phòng Chính phủ...

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính Phủ; Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ;  Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị quyết Hội đông nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ họp bất thường….

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 29/10 – 04/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác