Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

23/11/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: việc xử lý hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư nhà máy may xuất khẩu tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải của Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam; việc giải quyết đề xuất của Công ty Thăng Long đề xuất chấp thuận địa điểm và nghiên cứu Dự án đầu tư tại khu đất Thương mại Vũ Phúc và Dự án bến xe phía Nam Thành phố; đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy kéo sợi của Công ty Toan Vân; Đề án sáp nhập thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, Đề án giải thể Trung tâm nước sạch và Vệ sinh nông thôn; tình hình thực hiện ngân sách 10 tháng, dự toán 2 tháng cuối năm 2018; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; kết quả hỗ trợ cho bà Vũ Thị Chén xã Đông Quang, Đông Hưng; việc xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra năm 2018. Dự: Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; Hội nghị Hai tốt ngành Giáo dục và Đào tạo; Đại hội đại biểu Hội làm vườn tỉnh Thái Bình; Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà; Lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; Lễ kỷ niệm 40, 50 năm thành lập một số trường Trung học Phổ thông và trường Đại học Y dược Thái Bình. Dự buổi làm việc với: Đoàn công tác của Quốc Hội, Công ty Cổ phần Him Lam về xúc tiến đầu tư các Dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, Công ty TNHH C&N VINA về xúc tiến đầu tư xây dựng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình, Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Lào; Đoàn Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Liên bang Nga. Làm việc với: Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty Cổ phần dụng cụ thể dục thể thao Paxific; Ban Quản lý Khu kinh tế và Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ; Quỹ tín dụng nhân dân xã Bình Minh, Kiến Xương; Đoàn công tác của Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm. Kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại các huyện, thành phố.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 557 văn bản, ban hành 137 văn bản các loại (bao gồm: 02 Báo cáo, 03 Kế hoạch, 05 Tờ trình, 35 Quyết định, 77 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017); kết quả việc thực hiện " Năm dân vận chính quyền" 2018.

- Quyết định: Sáp nhập Ban Quản lý Di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh Thái Bình; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình; thay đổi cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính…

- Kế hoạch: đón và làm việc với đoàn Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Yên Bái; đón Đoàn công tác của Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa Hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp và phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

- Tờ trình: việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, vốn nước ngoài cho Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình; thẩm định dự án bảo quản, tu bổ Di tích Quốc gia, đình, đền Lại Trì, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng chính phủ; Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/20178 của Chính phủ; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ; Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 10853/VPCP-V.I ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính Phủ …

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.