Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 của UBND tỉnh , chủ tịch UBND tỉnh

12/12/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018, cụ thể như sau:

1.  Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển; tiến độ thực hiện Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ; việc thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ cho dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt; tình hình đầu tư, thực hiện Dự án "hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La xã Thái Phương"; việc giải quyết kiến nghị một số nội dung về bảo vệ môi trường và cấp phép xả nước thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất của Trung tâm Khuyến nông tỉnh; việc tài trợ quy hoạch thăm dò khai thác cát; dự án phát triển nhà ở tại khu đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình. Dự các Hội nghị: trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh bộ đội biên phòng, tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019; triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018, Nghị quyết số  35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; công bố Quyết định Kiểm toán về công tác quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017; gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp. Dự Đại hội thi đua quyết thắng Bộ đội biên phòng giai đoạn 2013-2018. Dự buổi làm của Tỉnh ủy với Huyện ủy huyện Thái Thụy về xây dựng nông thôn mới. Làm việc với: Tổng Giám đốc Công ty Neo Nion về việc giải quyết đề nghị của Công ty tại Khu Công nghiệp Gia Lễ; Tập đoàn FLC về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc lập quy hoạch các Dự án đô thị trọng điểm; Tập đoàn Sun Group. Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 638 văn bản, ban hành 235 văn bản các loại (bao gồm: 06 Báo cáo, 08 Tờ trình, 84 Quyết định, 110 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Báo cáo: tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 tỉnh Thái Bình; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW ngày 25/7/2018 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI….

- Quyết định: sáp nhập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm tin học và Thông tin khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thành Trung tâm ứng dụng, Thông tin khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm; sáp nhập Trung tâm nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công và Trung tâm điều dưỡng người có công Thái Bình thành Trung tâm nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình;  thay đổi Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2018 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình…

- Tờ trình: xin ý kiến về quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị định số 160/2018/NĐ-CP, số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 4660/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công khai ngân sách theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông báo Kết luận số 550-TB/TU ngày 30/11/2018 của Thường trực Tỉnh ủy…

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.