Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh

23/01/2019


Chiều 22/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế làm việc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ, sát thực tiễn, kiểm tra thực chất, hiệu quả từng nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Thường xuyên sâu sát địa phương, cơ sở, tăng cường đối thoại, trả lời kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, giải quyết dứt điểm những vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý. Qua đó  hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch; trong đó, GRDP duy trì đà tăng trưởng 2  con số (tăng 10,53%); tổng giá trị sản xuất tăng 12,25%, vượt chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 17%. Các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá; trong đó nông nghiệp tăng trưởng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị; công nghiệp và xây dựng tăng 17,33%, tiếp tục là động lực của tăng trưởng kinh tế với một số dự án lớn hoàn thành đầu tư, qua đó tăng kim ngạch xuất khẩu lên 11%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã cơ bản hoàn thành chương trình cấp nước sạch nông thôn tới 100% hộ dân trong toàn tỉnh. Thu ngân sách tăng so với dự toán. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nâng dần tỷ trọng ngành dịch vụ. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư với nhiều công trình lớn. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Công tác an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị, thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã phát biểu ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Năm 2018, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã triển khai thực hiện có trọng tâm các nhiệm vụ và giải pháp công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó đã thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình làm việc bảo đảm đúng trách nhiệm, quyền hạn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, góp phần vào những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: một số lĩnh vực trọng tâm như nông nghiệp chưa bứt phá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiều nơi vẫn còn chậm… Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2019, các đồng chí thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục khắc phục tồn tại, làm việc tận tâm, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung điều hành, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của năm, trọng tâm bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị, môi trường;  bảo đảm an sinh xã hội, trật tự, an toàn giao thông, giữ vững an ninh quốc phòng.

 N

Theo Baothaibinh.com.vn