Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

19/02/2019


Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 380 văn bản, ban hành 99 văn bản các loại, bao gồm: 01 Báo cáo, 01 Tờ trình, 01 Kế hoạch, 39 Quyết định, 40 Công văn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tham gia trồng cây tại Thành phố Thái Bình. (Ảnh: Theo baothaibinh.com.vn)

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự: Lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân 2019 tại các huyện, thành phố; Lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất năm 2019 tại nhà máy MXP 8; Lễ động thổ Dự án Tuyến đường bộ ven biển và công bố quy hoạch, triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ; khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và khởi công động thổ Dự án Bệnh viện đa khoa quy mô 1.000 giường. Đi thăm, chúc Tết đầu Xuân một số doanh nghiệp tại Thành Phố, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy; Dự gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dịp đầu Xuân 2019; Dự Hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ đang cư trú và làm việc tại Thái Bình; Dự buổi làm việc của Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Kiểm tra sản xuất nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 380 văn bản, ban hành 99 văn bản các loại, trong đó có một số văn bản quan trọng như:

Báo cáo: tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Quyết định: thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình; điều chỉnh một số nội dung tại điều 1 Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phê duyệt Danh sách bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã còn thiếu của các huyện: Đông Hưng, Vũ Thư….

Kế hoạch: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2019.

Tờ trình: Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu (ông Phạm Ngọc Chính, ông Nguyễn Tiến Hưng).

Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Thông tư số 11/2018/TT-BXD và Thông tư số 12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; Công văn số 1606-CV/TU ngày 31/1/2019 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/10/2019 của Bộ Chính trị….

 

Văn phòng UBND tỉnh